எங்களை அழைக்கவும் +86-18058507572
எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பு sales@leyusen.com

எல்.ஈ.டி கண்ணாடி என்றால் என்ன?

2021-05-28

எல்.ஈ.டி கண்ணாடிகள் எல்.ஈ.டி விளக்குகள் மூலம் ஒளியை வெளியேற்றக்கூடிய கண்ணாடியைக் குறிக்கின்றன. சிலஎல்.ஈ.டி ஒப்பனை கண்ணாடிகள், எல்.ஈ.டி குளியலறை கண்ணாடிகள், and tunnel mirrors can also be called LED luminous mirrors or luminous mirrors for short. It also has another more common name that is LED bathroom mirror or LED mirror. There are two main types of LED light-emitting mirrors: one is a mirror with an externally visible LED light strip, and the other is a mirror with a hidden LED light strip. The difference between them is whether they can see the LED light strip, and the one that can't see the light strip is the mirror of the hidden LED light strip. At present, most of the எல்.ஈ.டி ஒப்பனை கண்ணாடிகள் on the market are mirrors with hidden LED light strips. The light strips are well-concealed through the design, and they look more beautiful. The LED bathroom mirror is both. Compared with ordinary mirrors, LED mirrors have a light-emitting function, so they can be illuminated more clearly. Some LED mirrors also have the function of a magnifying glass. It can be more convenient for daily use such as shaving beard.
  • QR